Juni 2004 - Om Golfregler - Ændringer og misforståelser

Forside » Golf » Golfregler » Artikler » Tange, juni 2004

Om Golfregler. Ændringer og misforståelser.

Juni 2004

I sidste indlæg "Om Golfregler" skrev jeg om nogle af ændringerne i de nye regler fra 2004. Nu er det så på høje tid at tage fat på nogle af de misforståelser der er opstået. Der er skrevet nogle artikler der kunne misforstås, og så går snakken. Et par ting vil blive opklaret her.
Og så har jeg lovet at skrive lidt om træflis, men det bliver kort.

Kan man droppe ud af en bunker?
Nogen tror at nu er der lavet en regel så man kan droppe ud af bunker med et straffeslag. Tja, det kan man egentlig også, men ikke sådan som mange tror. Den ændring der er lavet har kun noget at gøre med gene fra en ikke-flytbar forhindring i en bunker, og den slags har vi intet af i TSG. Faktisk er der næsten ingen baner (jeg vil skyde på ca. 1 for hver 100), der har en ikke-flytbar forhindring i en bunker. Dermed er der næsten ingen steder ændringen kommer i spil.

Ændringen er lavet i bestræbelserne på at gøre Regel 24 om forhindringer og Regel 25 om unormale overfladeforhold mere ens. Hvis der er gene fra tilfældigt vand i en bunker, og det hænder jo f.eks. på vores 8. hul i den 2. fairwaybunker, så har man siden 1899, hvor begrebet "tilfældigt vand" blev opfundet, haft den mulighed (blandt andre) at droppe bagud af bunkeren med et straffeslag. I år fik regel-magerne (R&A og USGA) så den ide, at tillade samme mulighed hvis der er gene fra en ikke-flytbar forhindring i en bunker. En ændring, ja, men vi har altså bare ingen ikke-flytbare forhindringer i nogen bunker på nogen bane jeg kender. Stolperne i greenbunker på 5. hul i Ikast er med en Lokal Regel defineret som en integrerende del af banen, så der træder ændringen heller ikke i kraft.

En anden ting er, at man kan dømme bolden uspillelig og spille fra det sted man sidst slog fra, med et straffeslag og tab af afstand. Det har man altid kunnet, også i bunker, og det er da en måde at komme ud af en bunker på. Det nytter selvfølgelig ingenting hvis man allerede har slået et slag fra bunkeren og ikke er kommet ud, for så er det sted man sidst slog fra jo stadig nede i bunkeren.

Hvor skal man droppe fra "areal under reparation"?
Nogen tror der er lavet en ændring i reglen for at droppe ud af areal under reparation (blå pæle). Det er der ikke! Regelteksten er omformuleret, men den fungerer på samme måde som før. Der er skrevet artikler i diverse golfblade om at reglen er ændret, men forfatterne tager fejl. Hvis man finder bolden droppes nærmeste vej ud som ikke er nærmere hullet. Hvis man ikke finder bolden, men er sikker på den er i areal under reparation, så dropper man det sted hvor den krydsede grænsen. Denne regel har været uændret i sin funktion siden 1952.

Det som er sket er, at i år 2000 revisionen af Golfreglerne, arbejdede regel-magerne også på at gøre formuleringen af Regel 24 og Regel 25 mere ens, og i den forbindelse fik man lavet en lidt uheldig formulering i Regel 25. Den virkede fint i Regel 24, men knap så godt i Regel 25. Den uheldige formulering gjorde, at man kunne tro at hvis bolden var tabt (væk) i areal under reparation, så skulle der droppes nærmeste vej ud fra det sted den landede, i stedet for det sted den krydsede grænsen. Men en sådan fortolkning ville være en fejlfortolkning, for det var ikke meningen at reglen skulle ændres, blot omformuleres.
Reglerne bliver revideret hvert 4. år, og der var jo lang tid til 2004, men Decisions bliver revideret hvert 2. år, så R&A og USGA valgte i 2002 at udgive en ny Decision (nr. 25-1c/1.5), hvor de for en sikkerheds skyld slog fast, at hvis bolden var tabt i tilfældigt vand (samme regel som areal under reparation), så skulle man droppe ud fra det sted den krydsede grænsen. Man brugte omtrent samme formulering som reglen havde i 1996.

Her i 2004 har man så fået chancen for at rette den dårlige formulering fra år 2000, og gå tilbage til noget der ligner formuleringen fra 1996. Ikke nogen regelændring, blot en ny formulering. Men så er der nogen der tror reglen er ændret, og at man altid skal droppe bolden hvor den krydsede grænsen. Forkert! For det første er der ikke nogen ændring, blot omformulering, og for det andet er det kun hvis bolden er tabt at den skal droppes hvor den krydsede grænsen. Ganske som det har været uden ændring siden 1952.

Træflis.
Jeg havde lovet at skrive om træflis, men sagen er stadig ikke fuldt afklaret. Problemet er, om træflis pr. definition er løse naturgenstande eller om de er forhindringer, for der er stor forskel på den lempelse man kan få i de to tilfælde.
DGU's officielle holdning er indtil videre at træflis er flytbare forhindringer hvis ikke andet defineres, men det er vist noget de har diskuteret ofte.
På US PGA Tour betragtes træflis som løse naturgenstande, og R&A's holdning er, at det er ok at betragte træflis som løse naturgenstande.
De lokale regler der findes om træflis i danske golfklubber går både den ene og den anden vej. Jeg vil vende tilbage til dette emne i senere indlæg.

Nye Lokale Regler i Tange Sø.
Vi har fået ændret de Lokale Regler lidt i Tange Sø Golfklub. Ikke de store ting, men det er værd at bemærke, at vi nu må fjerne sten i bunkers efter Regel 24-1 (flytbare forhindringer), og at træflis nu er defineret til at være løse naturgenstande. Vi har for resten ikke ret meget træflis. Det med stenene i bunkers er af hensyn til sikkerheden på vores bane. Nogen kunne jo blive ramt af en sten efter et bunkerslag.
Og så må vi nu, på 8. og 12. hul, spille en provisorisk bold efter enhver af mulighederne i Regel 26-1, hvis bolden måske er i vandhazarden. Dette ændrer intet ved den måde man skal droppe på hvis bolden er i søen, og det vil normalt ikke være en regel man har så meget at bruge til. Den er kun nyttig hvis man har forsøgt at slå over søen, men ikke er sikker på om bolden kom helt over. Så er den regel til gengæld også meget nyttig, og kan spare spilleren for en masse tid, hvilket er hovedformålet med den regel.

Niels Pein

Valid XHTML 1.0 Strict