Maj 2005 - Om Golfregler - På opfordring ...

Forside » Golf » Golfregler » Artikler » Tange, maj 2005

Om Golfregler. På opfordring ...

Maj 2005

På opfordring fra flere af klubbens medlemmer vil jeg denne gang skrive lidt om nogle lokale forhold i Tange Sø Golfklub. Men først lige den foreløbige afslutning af sagaen om træflis.

Dansk Golf Union opfordrer klubberne til, hvis der anvendes træflis, at det defineres i de Lokale Regler hvad træflis er, og at træflis bør defineres til at være løse naturgenstande. Men hvis der ikke er nogen Lokal Regel om træflis, så er det DGU's officielle holdning, at træflis er forhindringer. Der stod ganske vist noget lidt andet i sidste nummer af 'Dansk Golf', men det var forkert. Der kommer en rettelse i næste nummer.
I TSG har vi for længst indført i de Lokale Regler, at træflis betragtes som løse naturgenstande, men check de Lokale Regler i de andre klubber I kommer i, og hvis træflis betragtes som forhindringer, så er det dækket ind af Regel 24-1, hvor lempelsesmulighederne kan blive lidt mere indviklede.

Stier med belægning.
Vi havde engang en Lokal Regel, der beskrev at nogle stier var integrerende dele af banen, og andre ikke var. Det var lidt upraktisk, da vi nogle gange ændrer på stierne, men det er ikke meningen, de Lokale Regler skal ændres for ofte. Denne Lokale Regel er nu fjernet, og det har forvirret nogle, men overfladebelægning på veje og stier er såmænd ganske effektivt dækket ind af Regel 24-2 i Golfreglerne, og slutresultatet er omtrent det samme, som vi havde før.
I andre klubber ser man nogle gange to andre slags Lokale Regler om veje og stier:
Den ene slags går på, at alle veje og stier er integrerende dele af banen. Det vil ikke være retfærdigt i TSG, hvor vi f.eks. har stien rundt om 2. green, hvor det vil være uretfærdigt, hvis man enten skulle spille bolden som den ligger eller tage et straffeslag.
Den anden slags går på, at alle veje og stier betragtes som ikke-flytbare forhindringer. Det er generelt en dårlig Lokal Regel, da folk så pludselig ser stier overalt, og der bliver mulighed for at få lempelse uden straf fra steder, hvor det aldrig var meningen.

Ifølge Regel 24-2 er der lempelse uden straf fra ikke-flytbare forhindringer, og veje og stiers kunstige overfladebelægning er pr. definition en ikke-flytbar forhindring. Spørgsmålet er så, hvad kunstig overfladebelægning egentlig er. Hvis der på en vej eller sti er lagt noget materiale ud, som ikke var der i forvejen, så er det en kunstig overfladebelægning. Uanset hvor naturligt materialet i sig selv måtte være, som f.eks. sand, grus eller muslingeskaller, så opfattes belægningen som helhed som en forhindring, der giver lempelse uden straf, når det er lagt ud på en vej eller sti.

Det betyder, at f.eks. den vej, der går mellem fairway på 1. hul og 18. hul, ikke giver lempelse uden straf, men eksempelvis stierne rundt om 2. green og forbi 12. huls teesteder kan man droppe væk fra uden straf. Det er som regel let nok at se, om der er en kunstig overfladebelægning eller ej, men enkelte steder kan det være svært at se, præcist hvor stierne begynder eller ender. Så må man afgøre, om der er gene fra selve stien, eller man blot har problemer med noget, der er kommet uden for stien. Hvis noget materiale, f.eks. grus, er kommet uden for stierne, så giver det ikke noget gratis drop. Men stenene kan fjernes som løse naturgenstande.

Areal under reparation.
Vi havde i lang tid blå pæle (areal under reparation) på f.eks. 1. og 8. hul, fordi der var blevet plantet træer. Pælene blev fjernet sidste efterår, og nogen synes de skulle være blevet stående. Det vil jeg ikke skrive for meget om, blot benytte lejligheden til at minde om, at der nu er foretaget en del mere beplantning; f.eks. på 7. og 15. hul. Når de blå pæle engang bliver fjernet fra disse områder, vil vi igen opleve en overgang, hvor roughen er specielt ubehagelig de steder, indtil træerne når op i en størrelse, så vi med rimelighed kan bevæge os rundt, og bunden bliver mere som normal skovbund.
Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi skal igennem sådan en overgangsfase, men jeg synes vi skal se det fra den positive side, og glæde os over de forbedringer der er lavet, og at vi med tiden får en bedre og flottere bane.

Niels Pein

Valid XHTML 1.0 Strict